Qui és qui en l’afer Can Raventós

L’Ajuntament té previst aprovar la construcció d’uns 30 habitatges de luxe a la finca de Can Raventós del carrer Bonaplata, 44-52 en el plenari del proper dimecres dia 23.(1)

Què amaga aquesta aprovació?

El Pla Especial, amb expedient urbanístic 18PL16606,(2) es va aprovar inicialment el 29 de novembre de 2018. Després del procés d’al·legacions es va suspendre l’aprovació en el Ple en data del 29 de març de 2019, donant tres mesos als promotors per realitzar les actuacions necessàries per a continuar amb la tramitació(3). En consulta feta al govern de Sarrià-Sant Gervasi en el Consell de barri de Sarrià el 13 novembre de 2019, aquest informa que els promotors del Pla Especial no havien presentat cap documentació(4), fet que significava la caducitat de l’expedient i l’arxiu de l’expedient a l’haver passat més de tres mesos que des de la suspensió de l’aprovació.

En cas que la promotora presentés un nou pla urbanístic passat aquest termini, aquest hauria de tenir un nou número d’expedient i començar des de zero tots els tràmits: aprovació inicial, al·legacions, esmenes i aprovació definitiva.

Aquest setembre de 2020 apareix al punt 4 l’ordre del dia(5) de la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona la proposta d’aprovació definitiva del Pla Especial de Can Raventós amb el mateix expedient 18PL16606 que, en teoria estava arxivat. Els grups municipals d’ERC, JuntsxCat i PP van fer reserva de vot, no manifestant la seva decisió definitiva per estudiar bé l’expedient, Ciutadans es va abstenir i Barcelona pel Canvi, liderat per Manel Valls, va votar a favor.(6)

Per ser aprovat definitivament, el projecte de construcció de pisos de luxe a Can Raventós cal una majoria simple al Plenari del Consell Municipal d’aquest dimecres. Aquesta s’aconseguiria amb els vots a favor dels partits que formen el govern, Barcelona en Comú i PSC-Units per Avançar, el partit de Valls i l’abstenció de Ciutadans. És a dir, repetint la votació de la Comissió.

 

 

Altres Irregularitats urbanístiques del Pla

El Pla Especial presentat és un pla urbanístic que conté seriosos dubtes en el compliment de la normativa de protecció del patrimoni arquitectònic de la finca. La catalogació patrimonial de l’edifici obliga(21) a deixar un un espai lliure-enjardinat de 10m d’amplària al voltant de la casa, i permet edificar en els extrems que limiten amb el número 54 del carrer Bonaplata i amb el número 14 del carrer Fontcoberta. Amb els plànols presentats per a aconseguir l’aprovació aquests 10 metres de distància no es respecten, i a més es construeix un volum tocant a la mitgera del número 26 del carrer Fontcoberta, construcció no autoritzada per la protecció patrimonial.

Una altra irregularitat del Pla Especial és que el Pla General Metropolità estableix que la profunditat màxima de l’edificació ha de ser de 15.1 m per la qualificació urbanística de la finca, i el projecte arriba a prop de 20 m. D’altra banda en la documentació presentada pels promotors a l’Ajuntament s’esmenta que no és necessari col·locar patis de ventilació als habitatges ja que per una fondària edificable de 15,1m no cal. Per tant, tot i tenir una fondària de 20m, no tindrien ventilació.

Per l’amplada del carrer, el PGM defineix una alçada màxima de 10,6 m i que correspon a planta baixa més dos pisos. El projecte presentat, i que el grup municipal de govern vol aprovar el proper dimecres 23, proposa planta baixa més tres pisos que són més de 13 metres d’alçada.

 

Manifest Defensem Can Raventós

L’Ajuntament de Barcelona té previst aprovar un Pla especial urbanístic que permetria la construcció de 40 habitatges de luxe en la finca de Can Raventós, cosa que suposaria la desaparició d’un dels darrers jardins que resten al nucli antic de Sarrià Vell.
El projecte d’urbanització de la finca de Can Raventós (situada entre els carrers Bonaplata i Fontcoberta) és un projecte urbanístic molt polèmic i de llarg recorregut. S’inicià l’any 2000, a partir de diverses propostes de les quals, ara per ara, cap ha tirat endavant per la dificultat de respectar els diferents plantejaments existents i per la pressió veïnal en contra de la desaparició del jardí històric.

El Pla Especial actual que es pretén aprovar presenta clares irregularitats administratives, ja que l’expedient s’hauria d’haver arxivat a la tardor del 2019 i, a més, incompleix la normativa municipal perquè se salta les condicions de la fitxa del catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic de l’edificació de Can Raventós.
És per això que veïns, veïnes i diverses entitats hem creat una plataforma veïnal anomenada Defensem Can Raventós per defensar aquest patrimoni i que no acabi convertit en una promoció més de pisos de luxe.

Com a Plataforma Defensem Can Raventós, reclamem:

1. Que s’aturi l’aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de Can Raventós. Que s’acabin les irregularitats en el tràmit administratiu i es respectin les disposicions normatives vigents.
2. Que l’Ajuntament estudiï una fórmula que permeti, a la propietat, permutar l’edificabilitat existent a la finca en un altre espai del districte, de manera que tant l’edifici de Can Raventós com la totalitat del jardí passin a ser d’ús públic.
3. Proposem que l’edificació allotgi un centre de dia per a la gent gran, un ús compatible i complementari amb les entitats del barri que no tenen espai, com passa amb les de cultura popular i amb els col·lectius de joves. Aquests usos corresponen a equipaments dels quals en tenim un dèficit total al barri.
4. La requalificació posterior del jardí com a zona verda per a gaudi dels veïns i veïnes.

Sarrià, 21 de setembre de 2020

Ja s’hi han adherit:

4

empreses i

cooperatives

31

entitats i

plataformes

1983

particulars

3

organitzacions

polítiques

ADHEREIX-T’HI!

Adherint-me dono el meu consentiment a fer pública la meva adhesió a aquest manifest al lloc web de la Plataforma Defensem Can Raventós. Les dades facilitades en aquest formulari d’adhesió, es tractaran amb estricta confidencialitat i només es faran servir per informar a les persones adherides de l’activitat de la Plataforma. No es cediran a tercers i seran destruïdes un cop s’assoleixin els objectius de la Plataforma Defensem Can Raventós, tal i com estableix La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

.

Pots consultar el llistat d’adherits/des a
https://defensemcanraventos.wordpress.com/2020/09/23/adhesions/

Crea tu sitio web con WordPress.com
Primeros pasos